Prezentacja procesu cynkowania

Powłoki ogniowe uzyskuje się poprzez powlekanie w kąpielach stopionego metalu mającego stanowić powłokę.

Cynkowanie ogniowe - cynkownia ogniowa
Copyright © 2020 Zaklad Galwanizacyjny E.Gajęcka Spólka Jawna - Wszystkie prawa zastrzeżone