CYNKOWANIE OGNIOWE RAM PRZYCZEP

Cynkowanie ogniowe to jedna z najlepszych i najtrwalszych powłok antykorozyjnych stosowana od lat w wielu gałęziach przemysłu, w tym także w przemyśle motoryzacyjnym i rolniczym.

Cynkowanie ogniowe ram przyczep

Przyczepy to element niezbędny gdy chcemy przetransportować ładunki o większych gabarytach. Ze względu na fakt, że ich eksploatacja i przechowywanie często odbywa się w trudnych warunkach atmosferycznych, szczególnie np. w przypadku przyczep rolniczych, są narażone na szybkie pojawienie się korozji. Jeśli takowa się pojawi stają się niestety niezdatne do dalszego bezpiecznego użytkowania. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zabezpieczenie antykorozyjne w postaci cynkowania ogniowego.

Cynkowanie ogniowe ram przyczep jest procesem polegającym na nałożeniu odpowiedniej warstwy cynku na elementy przyczepy, dzięki czemu przyczepa zyskuje zarówno odporność na rdzę, ale także na estetyce. Sam proces cynkowania ogniowego ram przyczep nie różni się od cynkowania innego typu elementów metalowych. Przed przystąpieniem do właściwego procesu elementy przyczepy poddawane cynkowaniu zostają oczyszczone i przygotowane do kolejnego etapu jakim jest zanurzenie w kąpieli cynkowej. Po ocynkowaniu rama przyczepy nie wymaga dalszej konserwacji a naniesiona powłoka pozwoli na wiele lat bezproblemowej eksploatacji, nawet w środowisku o wysokiej wilgotności.

Cynkowanie ogniowe ram przyczep – kiedy warto je ocynkować ?

Jakie ramy przyczepy warto poddać procesowi cynkowania? W zasadzie każda przyczepa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego ze względu na rodzaj materiału z jakiego jest produkowana, w tym:

 • lekkie i cięższe przyczepy transportowe,
 • przyczepy specjalnego zastosowania jak przyczepy do przewożenia łodzi czy zwierząt,
 • przyczepy rolnicze różnego zastosowania.

Cynkowanie ogniowe ram przyczep to jedna z najlepszych obecnie dostępnych metod ich zabezpieczenia przed nieuchronnym procesem korozji. Cynk dzięki swoim właściwościom zabezpiecza ramę na długie lata nawet w przypadku intensywnego użytkowania w zmieniających się warunkach atmosferycznych.

W naszym zakładzie cynkowniczym zapewniamy doskonałą jakość ocynkowanych elementów oraz szybkie terminy realizacji usługi. Dzięki długoletniemu doświadczeniu nakładane przez nas powłoki są trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne w postaci uderzeń czy tarć, co często ma miejsce w przypadku ram przyczep.

Cynkowanie ram przyczep - galeria realizacji.

Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny spełniać następujące warunki:

 1. Wyrób nie może zawierać przestrzeni zamkniętych lub mogących ulec zamknięciu podczas jego zanurzania w kąpieli cynkowniczej, gdyż grozi to eksplozją. W przypadku występowania takich przestrzeni konieczne jest wykonanie przez zleceniodawcę otworów technologicznych. Cynkownia służy pomocą w przypadku wątpliwości dotyczących usytuowania i rozmiaru otworów technologicznych.
 2. Wyrób powinien być wykonany z gatunku stali kwalifikującej się do cynkowania. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić na prośbę cynkowni atesty hutnicze na materiały, z których wykonane są detale. Skład i struktura stali ma zasadniczy wpływ na wygląd i jakość powłoki cynkowej oraz jej grubość. Szorstkość powierzchni stalowego podłoża wpływa również na wygląd i grubość powłoki cynkowej.
 3. Wyrób powinien składać się z elementów wykonanych z jednego gatunku stali o zbliżonych grubościach.
 4. Konstrukcje powinny posiadać otwory lub uchwyty umożliwiające podwieszanie ich do środków transportu technologicznego.
 5. Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby powinien wynosić 1-2 mm.
 6. Detale nie mogą posiadać na swej powierzchni zanieczyszczeń nie dających się usunąć w procesie obróbki chemicznej stosowanym w cynkowni (odtłuszczanie i trawienie), nie powinny posiadać: zawalcowań, zgorzelin, odprysków spawalniczych, ostrych krawędzi, powierzchni zabrudzonych farbami, lakierami, olejami, emulsjami oraz innymi materiałami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu itp.
 7. Dostarczony do cynkowania wyrób nie może posiadać odprysków po spawaniu, wiórów w otworach i zadziorów po cięciu.
 8. Powierzchnia styku utworzona z dwóch nakładających się części w jednej lub kilku płaszczyznach musi być jak najmniejsza. Elementy montowane na zakładkę muszą być na całym obwodzie ze wszystkich stron zaspawane spoinami ciągłymi szczelnymi. Jeśli nie ma możliwości ułożenia na całym obwodzie spoin ciągłych, to odstęp między zachodzącymi na siebie powierzchniami musi wynosić co najmniej 3 mm, aby zagwarantować swobodny dopływ i odpływ gazów i cieczy. Duże powierzchnie nakładające się mogą powodować uszkodzenie konstrukcji i pękanie spoin. Ze szczelin i wnęk wynikających z budowy przedmiotu lub niewłaściwego wykonania, np. połączeń spawanych, mogą po ocynkowaniu wylewać się resztki topnika, pogarszając jakość i wygląd powłoki (tzw. “rude wycieki” topnika). Cynkownia nie ma na to wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Nie dopuszcza się cynkowania elementów z powłokami metalicznymi np. cynkowymi, kadmowymi, itp. Za nieciągłości wynikłe z niedotrzymania w/w warunków Cynkownia nie ponosi odpowiedzialności , ewentualne poprawki powłoki mogą być wykonane wyłącznie na koszt Zleceniodawcy.
 10. Jeżeli kształt elementu zezwala na nałożenie powłoki cynkowej a sprawdzenie jakości powierzchni przed cynkowaniem jest niemożliwe, to Cynkownia nie bierze odpowiedzialności za powłokę w tych miejscach (np. konstrukcje rurowe, skrzynkowe).
 11. W elementach nie przystosowanych do cynkowania ogniowego mogą gromadzić się popioły, powstawać nadmierne zlewy cynku oraz miejsca nie pokryte cynkiem, co pogarsza wygląd i jakość powłoki.
 12. Nierówności na powierzchni stali np. zawalcowania, wżery zgorzelinowe, wżery korozyjne, łuski, naderwania, kratery spawalnicze, pozostałości żużla spawalniczego, inne wtrącenia niemetaliczne pozostają po cynkowaniu rozpoznawalne lub stają się rozpoznawalne dopiero po cynkowaniu ogniowym.
Cynkowanie ogniowe - cynkownia ogniowa
Copyright © 2020 Zaklad Galwanizacyjny E.Gajęcka Spólka Jawna - Wszystkie prawa zastrzeżone